AKTIVNOSTI

- Izveštaj sa 1. konferencije 2014

Klaster zelene gradnje sa partnerom Evropskom mrežom preduzetništva, Univerzitet u Nišu,sa temom: "Optimizacija energetski efikasnih zgrada i obnovljivi izvori energije – šanse i zazovi", ...

Saznaj više


- Izveštaj sa 2. konferencije 2015

Udruženje Zelene gradnje je u saradnji sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom ,organizovalo Drugu konferenciju zelene gradnje: "Održiva gradnja - zelena gradnja : šanse i izazovi", sa pratećom izložbom studentskih radova ...

Saznaj više

- 3. konferencija 2016

Klaster zelene gradnje u saradnji sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom iz Niša i Savetom zelene gradnje Srbije organizuje Treću konferenciju zelene gradnje, 8.aprila.2016, na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

Saznaj više

- 4. konferencija 2017

Udruženje zelene gradnje je u saradnji sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom, organizovalo Četvrtu konferenciju zelene gradnje pod nazivom: "Inovativna zelena gradnja – gradnja budućnosti", ...

Saznaj više