KLASTER ZELENE GRADNJE GREENBUILD

Promovisanje ideje zelene gradnje (ekološke i energetski efikasne gradnje) i podsticaja promene svesti stručne i šire javnosti u načinu planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih objekata kao i načina njihovog korišćenja i održivosti u skladu interesa korisnika tih objekata.

AKTUELNOSTI

VII GREEN BUILD KONFERENCIJA 2024.
1. POZIV

5. jun 2024. | Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Srbija

Klaster Zelene gradnje u saradnji sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Nišu i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci organizuje sedmu konferenciju za redom pod nazivom: „Zelena gradnja - graditeljstvo u procesu tranzicije“

saznaj više

7th Green Build Conference 2024
First Invitation

June 5th, 2024 | Faculty of Civil Engineering and Architecture University of Niš, Serbia

The Green Building Cluster in cooperation with the Faculty of Civil Engineering and Architecture of Nis and Faculty of Civil Engineering Architecture and Geodetic of Banja Luka organizes the seventh Green Building Conference entitled “Green Building - Civil Engineering in the Transsition Process“.

saznaj više

6th Green Build Conference 2023
First Invitation

Septembar 14-15, 2023 | Science Technology Park Niš, Serbia

The Green Building Cluster in cooperation with the Faculty of Civil Engineering and the Faculty of Mechanical Engineering from Nis organizes the sixth Green Building Conference entitled “Green Building and Earth Day: Green Economy, Energy Efficiency and Strengthening Resistance of Local Communities to Climate Change“.

saznaj više

Projekat „Osnaživanje budućih lidera održivog razvoja“

2020. | Niš, Srbija

Udruženje zelene gradnje Niš u saradnji sa Prehrambeno-hemijskom školom Niš, Umetničkom školom Niš i Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu, realizuje projekat ...

saznaj više

Izveštaj sa „Ecomoda“ sajma,
Key Energy Rimini-Italija

6-9. novembar 2018 | Rimini, Italija

Ecomondo Sajam je vodeći evro-mediteranski događaj u oblasiti zelene i cirkularne ekonomije. Ekspo: međunarodni događaj sa inovatimnim formatom koji okuplja sve sektore cirkularne ekonomije ...

saznaj više

Bezbednost u doba klimatskih promena Sremski Karlovci,

16-18. novembar 2018 | Sremski Karlovci

U Sremskim Karlovcima od 16-18 novembra 2018. God. U Ekološkom centru“ Radulovački „ je organizovan obrazovni seminar pod kroviteljstvom fondacije FES. Teme koje su bile obrađene na ovom seminaru ...

saznaj više

Ciljevi Udruženja "Zelene Gradnje" GreenBuild

Udruženje će se baviti informisanjem, edukacijom i promocijom zelene gradnje na svim nivoima uz pomoć obrazovnih i naučnih institucija, lokalne samouprave i potpornih institucija.

* Zastupanjem interesa članica, vršiti uticaj na promene zakona i usklađivanje po standardima zelene gradnje za održivi razvoj i primenljivost istih.

* Ponuditi veće izvore obrazovanja i informacija o održivosti i praksi zelene gradnje.

* Edukacija stručnih lica o primeni obnovljivih energija (energetska efikasnost) u građevinarstvu kao i u zaštiti životnog okruženja.

* Promovisanje zelene gradnje investitorima, korisnicima i argumentovanje o ekonomskom interesu ulaganja u objekte takve vrste kao i podsticaj na njihovu dugoročnu samoodrživost.

* Podsticaj uvođenja novih standarda u obrazovnim ustanovama da bi se kao produkt pojavili novi mladi kadrovi osposobljeni za planiranje, projektovanje i izvođenje građevinskih objekata po standardima zelene gradnje.

* Pospešivanje naučnih institucija ( biologija, hemija, fizika, ekologija...) za razvijanje ideje o primeni recikliranog otpada u proizvodnji građevinskog materijala.

* Povezivanje i saradnja sa proizvođačima građevinskog materijala i njihovo pospešivanje na inovacijama za proizvodnju materijala po standardima zelene gradnje.

* Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama, radionice, stručne skupove, prezentacije, tribine, savetovanja, seminare, sajmove, vrši konsalting, podnosi projekte i radi druge oblike edukacije radi jačanja kapaciteta članova udruženja.

* Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zelene gradnje i unapređenja ekološke zaštite i sistema kvaliteta života u okruženju.

* Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim i drugim udruženjima, organizacijama u zemlji i inostranstvu.

AKTIVNOSTI

Udruženja ZELENE GRADNJE GREENBUILD

7green-logo.png

PARTNERI

Udruženja klastera ZELENA GRADNJA

KONTAKT

Udruženje klastera

GreenBuild

Ivana Lukić

direktor

Cara Dušana 124

18000 Niš, Srbija

+381 18 22 02 02

+381 63 11 63 932

uzelenagradnja@gmail.com