Udruženje ZELENE GRADNJE GREENBUILD

Promovisanje ideje zelene gradnje (ekološke i energetski efikasne gradnje) i podsticaja promene svesti stručne i šire javnosti u načinu planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih objekata kao i načina njihovog korišćenja i održivosti u skladu interesa korisnika tih objekata.

AKTUELNOSTI

5. Konferencija
ZELENE GRADNJE

19. april 2018 | GAF, Niš

Udruženje klastera ZELENA GRADNJA upućuje otvoren poziv za prisustvo na 5. konferenciji ZELENE GRADNJE koja će se održati 19. aprila 2018. u Nišu, na Građevninsko-arhitektonskom fakultetu.

saznaj više

Izveštaj sa „Konferencije o klasterima u jugoistočnoj Evropi“

10-11. april 2017 | Dubrovnik

KONFERENCIJA O KLASTERIMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI održana je u Dubrovniku od 10-11. aprila u hotelu Sheraton, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera.

saznaj više

Izveštaj sa Konferencije “Zajedno do zelene škole“

02. jun 2017 | Oš „Ćele Kula“ u Nišu

Klaster zelene gradnje iz Niša je uz podršku opštine Medijana, i u saradnji sa Oš „Ćele Kula” iz Niša i Građevinsko-arhitektonskim fakultetom iz Niša, sproveo projekat „Zajedno do zelene škole“.

saznaj više

Ciljevi Udruženja "Zelene Gradnje" GreenBuild

Udruženje će se baviti informisanjem, edukacijom i promocijom zelene gradnje na svim nivoima uz pomoć obrazovnih i naučnih institucija, lokalne samouprave i potpornih institucija.

* Zastupanjem interesa članica, vršiti uticaj na promene zakona i usklađivanje po standardima zelene gradnje za održivi razvoj i primenljivost istih.

* Ponuditi veće izvore obrazovanja i informacija o održivosti i praksi zelene gradnje.

* Edukacija stručnih lica o primeni obnovljivih energija (energetska efikasnost) u građevinarstvu kao i u zaštiti životnog okruženja.

* Promovisanje zelene gradnje investitorima, korisnicima i argumentovanje o ekonomskom interesu ulaganja u objekte takve vrste kao i podsticaj na njihovu dugoročnu samoodrživost.

* Podsticaj uvođenja novih standarda u obrazovnim ustanovama da bi se kao produkt pojavili novi mladi kadrovi osposobljeni za planiranje, projektovanje i izvođenje građevinskih objekata po standardima zelene gradnje.

* Pospešivanje naučnih institucija ( biologija, hemija, fizika, ekologija...) za razvijanje ideje o primeni recikliranog otpada u proizvodnji građevinskog materijala.

* Povezivanje i saradnja sa proizvođačima građevinskog materijala i njihovo pospešivanje na inovacijama za proizvodnju materijala po standardima zelene gradnje.

* Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama, radionice, stručne skupove, prezentacije, tribine, savetovanja, seminare, sajmove, vrši konsalting, podnosi projekte i radi druge oblike edukacije radi jačanja kapaciteta članova udruženja.

* Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zelene gradnje i unapređenja ekološke zaštite i sistema kvaliteta života u okruženju.

* Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim i drugim udruženjima, organizacijama u zemlji i inostranstvu.

AKTIVNOSTI

Udruženja ZELENE GRADNJE GREENBUILD

Partneri

Udruženja klastera ZELENA GRADNJA

KONTAKT

Udruženje klastera

GreenBuild

Ivana Lukić

direktor

Cara Dušana 124

18000 Niš, Srbija

+381 18 22 02 02

+381 63 11 63 932

uzelenagradnja@gmail.com